top of page
מיקוד היסטוריה 2022 שאלון 22261/כהן שגיא

מיקוד היסטוריה 2022 שאלון 22261/כהן שגיא

מק"ט: 12329
78.00 ₪ מחיר רגיל
70.20 ₪מחיר מבצע

ספר הכנה לבחינת הבגרות בהיסטוריה על פי הרפורמה ללמידה משמעותית, מרכיב 70%. הספר מותאם לעדכונים בתוכנית הלימודים שפרסם משרד החינוך לקראת בגרות תשפ"ב, סמל שאלון 22261. 

ספר הכנה לבחינת הבגרות בהיסטוריה על פי הרפורמה ללמידה משמעותית, מרכיב 70%. הספר מותאם לעדכונים בתוכנית הלימודים שפרסם משרד החינוך לקראת בגרות תשפ"ב, סמל שאלון 22261. הספר מיועד לתלמידי בתי הספר הממלכתיים הניגשים לבחינת הבגרות בהיסטוריה בהיקף של שתי יחידות לימוד, ולתלמידים הניגשים לבחינות בהיסטוריה במסגרת הלימודים השוטפים בבית הספר מכיתה י.

הספר מותאם לתכנית הלימודים החדשה, הכוללת היבחנות עם ספר לימוד פתוח בפרק "טוטליטריות , אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה".

 

הספר כולל:

  • סיכום כל הנושאים הנדרשים בבחינת הבגרות:

טוטליטריות, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה

הלאומיות בישראל ובעמים

המאבק על הקמת המדינה

מדינת ישראל במזרח התיכון

  • שאלות סיכום ותרגול בסוף כל פרק.
  • בחינות במתכונת בחינות הבגרות ותשובות לדוגמה.

 

bottom of page