מיקוד חורף 2020 בלשון - ד"ר דולי לוי ומאיה דלל, שאלון 011281

מק"ט: 12183
72.00 ₪ מחיר רגיל
64.80 ₪מחיר מבצע

*המחיר לרכישה באתר בלבד.

שאלון 011281.

הספר מתאים לבגרות חורף 2019-20.

תאריך בחינת בגרות חורף בלשון:

30.1.2020. ד' בשבת תש"פ.

ספר הכנה לבחינת הבגרות בלשון על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית, מרכיב 70%.

מן הרמה הרגילה. הספר נכתב בהלימה לחוזר מפמ"ר תשע"ט ומכיל את כל השינויים המופיעים בחוזר זה.

הספר מיועד לתלמידי בתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים, הניגשים לבחינת הבגרות בעברית: מרכיב ה- 70% , שאלון 011281 .

הספר כולל:
  • הסברים ברורים בכל הנושאים הנדרשים בבחינת הבגרות, בצירוף טיפים שיקלו את הבנת החומר.
  • 15 בחינות במבנה שאלון בחינת הבגרות.
  • הבחינות מזמנות שאלות מגוונות ובדרכי תשאול מגוונות בכל פרקי הבחינה: שאלות מסדר חשיבה גבוה, שאלות עמ"ר,  פרגמטיקה, סקירה תיאורטית (כתיבה ממזגת) ועוד.
  • לחלק מן השאלות נלווה "תיווך לשוני", המסייע בהבנת השאלה ובניסוח התשובה.
  • פתרונות מלאים, לרבות שאלות עמ"ר וסקירה תיאורטית (בחלק מן הבחינות מצורפת גם טבלה לסקירה התיאורטית).

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ