מיקוד לשון מותאם מעודכן -2021/ד"ר דולי לוי, מאיה דלל

מיקוד לשון מותאם מעודכן -2021/ד"ר דולי לוי, מאיה דלל

מק"ט: 12302
72.00 ₪ מחיר רגיל
64.80 ₪מחיר מבצע

ספר הכנה לבחינת הבגרות המותאמת בעברית על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית, מרכיב 70% מן הרמה הרגילה. הספר נכתב בהלימה לחוזר מפמ"ר תשפ"א, ומכיל את כל השינויים המופיעים בחוזר זה.

ספר המיקוד מותאם לכל המיקודים שפרסם משרד החינוך, ונכתב בזיקה לדרכי התשאול של בחינת חורף תשפ"א - 2021.

הספר מיועד לתלמידי בתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים, הניגשים לבחינת הבגרות המותאמת בעברית: מרכיב ה-70%, שאלון 11241.

 

הספר כולל:

  • הסברים ברורים בכל הנושאים הנדרשים בבחינת הבגרות, בליווי טיפים שיקלו את הבנת החומר.
  • 15 בחינות במבנה שאלון בחינת הבגרות המותאמת.
  • הבחינות מזמנות שאלות מגוונות בכל פרקי הבחינה: שאלות מסדר חשיבה גבוה, שאלות הערכה וביקורת, פרגמטיקה, סקירה תיאורטית (כתיבה ממזגת) ועוד.
  • לחלק מן השאלות נלווה "תיווך לשוני" המסייע בהבנת השאלה ובניסוח התשובה.
  • פתרונות מלאים, לרבות סקירה תיאורטית (בחלק מן הבחינות מצורפת גם טבלה לסקירה התיאורטית).