מיקוד לשון  2021 -מעודכן/ד"ר דולי לוי ומאיה דלל

מיקוד לשון 2021 -מעודכן/ד"ר דולי לוי ומאיה דלל

מק"ט: 12301
72.00 ₪ מחיר רגיל
64.80 ₪מחיר מבצע

ספר הכנה לבחינת הבגרות בלשון על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית, מרכיב 70% מן הרמה הרגילה.

הספר נכתב בהלימה לחוזר מפמ"ר תשפ"א, ומכיל את כל השינויים המופיעים בחוזר זה.

ספר המיקוד מותאם לכל המיקודים שפרסם משרד החינוך, ונכתב בזיקה לדרכי התשאול של בחינת חורף תשפ"א – פברואר 2021.

ספר המיקוד מיועד לתלמידי בתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים, הניגשים לבחינת הבגרות בעברית: מרכיב ה-70%, שאלון 011281.

 

הספר כולל:

  • 15 בחינות במבנה שאלון בחינת הבגרות.
  • טקסטים בנושאים מגוונים מסוגות שונות.
  • הסברים ברורים בכל הנושאים הנדרשים בבחינת הבגרות, בליווי טיפים שיקלו את הבנת החומר.
  • הבחינות מזמנות שאלות מגוונות בכל פרקי הבחינה: שאלות מסדר חשיבה גבוה, פרגמטיקה, סקירה תיאורטית (כתיבה ממזגת) ועוד.
  • לחלק מן השאלות נלווה "תיווך לשוני", המסייע בהבנת השאלה ובניסוח התשובה.
  • פתרונות מלאים, לרבות סקירה תיאורטית (לרוב הבחינות מצורפת גם טבלה לסקירה התיאורטית).