מיקוד 2020 סוציולוגיה ממוקד ל 26/03/20 - שאלון 65281

מק"ט: 12201
75.00 ₪ מחיר רגיל
67.50 ₪מחיר מבצע

*המחיר לרכישה באתר בלבד.

שאלון 65281

ספר הכנה לבחינת הבגרות בסוציולוגיה. מותאם לתוכנית הלימודים שפרסם משרד החינוך לקראת בגרות מועד קיץ 2020.

הספר תואם את מיקוד החומר שפרסם משרד החינוך ב- 22.3.20

הספר מיועד לתלמידים הניגשים לבחינת הבגרות בסוציולוגיה בהיקף של שתי יחידות לימוד, בשאלון 65281.

הספר כולל:

  • מבוא המפרט נושאים מרכזיים בסוציולוגיה: מישורי ניתוח במיקרו ובמאקרו, גישות תיאורטיות ומונחי יסוד בשיטות מחקר.
  • הסבר והמחשה של הנושאים המפורטים בפרקי הלימוד "תרבות", "קבוצה", "מוסד המשפחה" ו"תהליך החִברות".
  • פירוט התיאוריות המרכזיות בנושאים אלה.
  • ניתוח סוציולוגי של מאמרי החובה ומאמרי הרשות בנושאים אלה.
  • מילון מונחים.
  • קישור בין הנושאים בפרקים השונים.
  • "טיפים" להצלחה בבחינת הבגרות
  • הדרכה לבחינה
  • בחינות מסכמות במתכונת בחינת הבגרות בלוויית תשובות
  • פרק מתמצת ומציג סיכום אחרון לבחינה - המיקוד למיקוד בדקה ה-90

 

חדש ועדכני!! בכל אחד מהנושאים התייחסות למרכיבים החדשים המלווים את תוכנית הלימודים המשקפת את רפורמת הלמידה המשמעותית: הערכים המודגשים בתהליך הלמידה בכל נושא והשאלות/הדילמות הערכיות הבאות לידי ביטוי בכל נושא, בליווי דוגמאות לתשובות עליהן.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ