top of page
מיקוד פיזיקה 2024 - חשמל - רון הדר, שאלון 036371

מיקוד פיזיקה 2024 - חשמל - רון הדר, שאלון 036371

מק"ט: 12434
81.00 ₪ מחיר רגיל
72.90 ₪מחיר מבצע

הספר מיועד לתלמידים הניגשים לבגרות בפיזיקה - חשמל, שאלון מספר 036371.

תוכן הספר מעודכן לתוכנית הלימודים של משרד החינוך על פי מיקוד החומר לקיץ 2024.

הספר כולל:

  • עיקרי חומר הלימוד לפי הפרקים השונים, כולל דוגמאות והסברים.
  • 14 בחינות מתכונת בחשמל, המעודכנות וערוכות בהתאם למיקוד החומר לבחינה שבמועד קיץ 2024, ובהתאם למבנה שאלון הבחינה בחשמל ברמת חמש יחידות.
  • רמת הקושי וסגנון השאלות תואמים למקובל בבחינות הבגרות.
  • לכל אחת מהשאלות שבבחינות המתכונת מוצג פתרון מלא ומנומק, בהתאם לדרישות הפיקוח על הוראת הפיזיקה ובהתאם למחוונים של הערכת הבחינות בשנים האחרונות.

 

על המחבר:

רון הדר - בוגר תואר ראשון בפיזיקה ובמתמטיקה מטעם האוניברסיטה העברית ובעל תואר שני בהוראת הפיזיקה מטעם מכללת אורנים. מורה לפיזיקה ומגיש לבחינות בגרות בפיזיקה יותר מ-30 שנה.

bottom of page