מיקוד 2020 ביולוגיה - ממוקד ל06/04/20

מק"ט: 12199
85.00 ₪ מחיר רגיל
76.50 ₪מחיר מבצע

*המחיר לרכישה באתר בלבד.

שאלונים 043381 , 043387.

מועד בחינת הבגרות 23/06/20

ספר ההכנה לבחינת הבגרות בביולוגיה - תוכנית 70%, מותאם לתוכנית הבחינה שפרסם משרד החינוך.

הספר תואם את מיקוד החומר שפרסם משרד החינוך ב-  6.4.20

הספר מיועד לתרגול ולחזרה לקראת הבגרות לתלמידי 5 יח"ל בביולוגיה, בנושאי הליבה בלבד, בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים. הספר מתאים לנבחנים בשאלונים 043381 , 043387.

יתרונות הספר:

  • הספר מתאים גם כחומר רקע לבחינה המתוקשבת
  • הספר מקיף את כל חומר הלימוד הנדרש בנושאי הליבה לבחינת הבגרות בביולוגיה על פי תוכנית 70%.
  • הספר מדגיש את הרעיונות המרכזיים בביולוגיה: רמות ארגון, יחס שטח פנים לנפח, התאמה בין מבנה לתפקוד, אבולוציה ושמירה על ההומאוסטזיס - הכול בהתייחסות לשלושת נושאי הליבה.
  • הספר מכיל שאלות תרגול רבות ומגוונות, הן סגורות והן פתוחות, המלוות בתשובות ובהסברים. בשאלות מודגשים הנושאים וההיבטים החשובים בכל נושא, והן מאפשרות העמקה בחומר, יישומו והפנמתו.
  • הספר כתוב בשפה ברורה וקולחת, המסייעת לתלמידים בהבנת החומר ומקלה את הלימוד.
  • בספר 8 בחינות עם תשובות מלאות

 

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ