top of page
תנך - זמן לבגרות

תנך - זמן לבגרות

ספר עזר זה מיועד לתלמידי בתי הספר הממלכתיים, ומותאם לתוכנית הלימודים ה-70% החדשה תשע"ט, כהכנה לבחינת הבגרות בתנ"ך.הספר אינו מיקוד.

תלמידי בית ספר כנות - לחצו כאן

פלורה ויניצקי, בעלת תארים אקדמיים במקרא, בספרות עברית ובפילוסופיה, בעלת ניסיון של יותר מ-20 שנות הוראה במסגרות לימוד שונות ובכתיבת ספרי לימוד בספרות ובתנ"ך. כתבה את הספרים הבאים: "תנ"ך מורחב לבגרות", "בדרך לבגרות בתנ"ך" (בהתאמה ללמידה משמעותית), "תנ"ך לחטיבה העליונה", "ספר תרגול לקראת בגרות בתנ"ך", "לקראת בגרות בתנ"ך", "ספרות לקראת בגרות" וכן ספרי מיקוד בספרות ובתנ"ך (מורחב ושתי יחידות לימוד), בהוצאת "רכס פרויקטים חינוכיים".

bottom of page