ספרות 

תאריך בחינת בגרות קיץ בספרות: 15.6.2021 ,  ה' בתמוז תשפ"א.