ספרות 

תאריך בחינת בגרות חורף בספרות: 6.1.2020 . ט' בטבת תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ