ספרות 

תאריך בחינת בגרות חורף בספרות: 15.2.2021 ,  ג' באדר תשפ"א.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ