ספרות 

תאריך בחינת בגרות קיץ בספרות: 15.7.2020 . כ"ג בתמוז תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ