ספרות 

תאריך בחינת בגרות קיץ בספרות: 22.6.2020 . ל' בסיון תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ