ספרות 

תאריך בחינת בגרות חורף מועד ב בספרות: 22.4.2021 ,  י' באייר תשפ"א.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ