ביולוגיה 
תאריך בחינת בגרות קיץ בביולוגיה: 23.6.2020. א' בתמוז תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ