ביולוגיה 
תאריך בחינת בגרות קיץ בביולוגיה: 28.6.2021. י"ח בתמוז תש"פא.