ביולוגיה 
תאריך בחינת בגרות קיץ בביולוגיה: 4.5.2020. י' באייר תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ