אזרחות

תאריך בחינת בגרות קיץ באזרחות: 14.6.2021. ד' בתמוז תשפ"א.