פיזיקה 
תאריך בחינת בגרות קיץ בפיזיקה: 29.6.2021. י"ט בתמוז תשפ"א.