פיזיקה 
תאריך בחינת בגרות קיץ בפיזיקה: 29.6.2021. י"ט בתמוז תשפ"א.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ