פיזיקה 
תאריך בחינת בגרות קיץ בפיזיקה: 25.6.2020. ג' בתמוז תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ