כימיה 
תאריך בחינת בגרות קיץ בכימיה: 18.6.2020. כ"ו בסיון תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ