כימיה 
תאריך בחינת בגרות קיץ בכימיה: 22.6.2020. ל' בסיון תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ