עברית למגזר הערבי 

תאריך בחינת בגרות קיץבעברית  למגזר הערבי: 07.6.2021. כ"ז בסיוון תשפ"א.