עברית למגזר הערבי 

תאריך בחינת בגרות חורף בעברית למגזר הערבי: 20.1.2020. כ"ג בטבת תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ