עברית למגזר הערבי 

תאריך בחינת בגרות קיץ בעברית  למגזר הערבי: 11.5.2020. י"ז באייר תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ