עברית למגזר הערבי 

תאריך בחינת בגרות חורף מועד ב בעברית  למגזר הערבי: 05.5.2021. כ"ג באייר תשפ"א.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ