עברית למגזר הערבי 

תאריך בחינת בגרות חורף בעברית  למגזר הערבי: 08.2.2021. כ"ו בשבט תשפ"א.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ