היסטוריה

תאריך בחינת בגרות חורף בהיסטוריה:16.2.2020. ד באדר תשפ"א.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ