היסטוריה

תאריך בחינת בגרות קיץ בהיסטוריה:17.6.2021.ז' בתמוז תשפ"א.