היסטוריה

תאריך בחינת בגרות קיץ בהיסטוריה:15.6.2020. כ"ג בסיון תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ