היסטוריה

תאריך בחינת בגרות חורף בהיסטוריה:6.2.2020. י"א בשבט תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ