היסטוריה

תאריך בחינת בגרות חורף מועד ב בהיסטוריה:22.4.2021. י' באייר תשפ"א.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ