היסטוריה

תאריך בחינת בגרות קיץ בהיסטוריה:14.7.2020. כ"ב בתמוז תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ