סוציולוגיה
תאריך בחינת בגרות קיץ בסוציולוגיה: 29.6.2020. ז' בתמוז תש"פ. 

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ