פסיכולוגיה 
תאריך בחינת בגרות קיץ בפסיכולוגיה: 18.5.2020. כ"ד באייר תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ