אנגלית 

תאריך בחינת בגרות קיץ באנגלית: 7.5.2020. י"ג באייר תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ