אנגלית 

תאריך בחינת בגרות חורף מועד ב באנגלית: .21.04.21 תשפ"א.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ