אנגלית 

תאריך בחינת בגרות קיץ באנגלית: 6.07.20-8.7.20 תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ