אנגלית 

תאריך בחינת בגרות קיץ באנגלית: .26-27/05/21 תשפ"א.