אנגלית 

תאריך בחינת בגרות חורף באנגלית: 16.1.2020. י"ט בטבת תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ