מתמטיקה 

תאריך בחינת בגרות חורף במתמטיקה: 23.1.2020 . כ"ו בטבת תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ