מתמטיקה 

תאריך בחינת בגרות קיץ במתמטיקה: 14.5.2020 . כ' באייר תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ