תנ"ך

תאריך בגרות חורף בתנ"ך: 17.2.2021. ה' באדר תשפ"א.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ