תנ"ך

תאריך בגרות קיץ בתנ"ך: 16.7.2020. כ"ד בתמוז תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ