תנ"ך

תאריך בגרות חורף בתנ"ך: 9.1.2020. י"ב בטבת תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ