תנ"ך

תאריך בגרות קיץ בתנ"ך: 1.6.2020. ט' בסיון תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ