תנ"ך

תאריך בגרות  קיץ בתנ"ך: 07.6.2021. כ"ז בסיוון תשפ"א.