גיאוגרפיה 
תאריך בחינת בגרות קיץ בגיאוגרפיה: 11.6.2020. י"ט בסיון תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ