לשון, הבנה והבעה 

תאריך בחינת בגרות קיץ בלשון: 20.7.2020. כ"ח בתמוז תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ