לשון, הבנה והבעה 

תאריך בחינת בגרות חורף בלשון: 23.2.2021. י"א באדר תשפ"א.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ