לשון, הבנה והבעה 

תאריך בחינת בגרות חורף מועד ב בלשון: 05.05.21. כ"ג באייר תשפ"א.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ