לשון, הבנה והבעה 

תאריך בחינת בגרות קיץ בלשון: 03.06.21. כ"ג בסיוון תשפ"א.