לשון, הבנה והבעה 

תאריך בחינת בגרות חורף בלשון: 30.1.2020. ד' בשבט תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ