לשון, הבנה והבעה 

תאריך בחינת בגרות קיץ בלשון: 8.6.2020. ט"ז בסיון תש"פ.

© כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ