מבחן תרגול לדוגמא עם תשובה

תרגול לדוגמא - תשובה עם לחיצה על השאלה

שאלה לדוגמא


תשובה לדוגמא - יש אפשרות להוסיף סרטון
שאלה 2 - דוגמא לשילוב תמונה


תשובה 2
שאלה 3 - דוגמא לסרטון


תשובה 3
דוגמא לשילוב 2 תמונות - אפשר רק תמונה אחת לתשובה


כיתוב מלל בצד, ותמונה עם קישור