top of page
מיקוד ביולוגיה - הספר המלא

מיקוד ביולוגיה - הספר המלא

מק"ט: 12341
130.00 ₪ מחיר רגיל
117.00 ₪מחיר מבצע

נושאי הליבה העיוניים של תוכנית הלימודים בביולוגיה על פי משרד החינוך

נושאי הליבה העיוניים של תוכנית הלימודים בביולוגיה על פי משרד החינוך

ספר ההכנה לבחינת הבגרות בביולוגיה, מותאם לתוכנית הבחינה העיונית שפרסם משרד החינוך. הספר מיועד לתרגול ולחזרה לקראת הבגרות העיונית לתלמידי 5 יח"ל בביולוגיה, בנושאי הליבה בלבד, בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים. הספר מתאים לנבחנים בשאלונים 043381 , 043387 .

יתרונות הספר:

  • הספר מתאים גם כחומר רקע לבחינה המתוקשבת.
  • הספר מקיף את כל נושאי הלימוד הנדרשים  בנושאי הליבה העיוניים של תוכנית הלימודים בביולוגיה על פי משרד החינוך.
  • הספר מדגיש את הרעיונות המרכזיים בביולוגיה: רמות ארגון, יחס שטח פנים לנפח, התאמה בין מבנה לתפקוד, אבולוציה ושמירה על ההומאוסטזיס - הכול בהתייחסות לשלושת נושאי הליבה.
  • הספר מכיל שאלות תרגול רבות ומגוונות, הן סגורות והן פתוחות, המלוות בתשובות ובהסברים. בשאלות מודגשים הנושאים וההיבטים החשובים בכל נושא, והן מאפשרות העמקה בחומר, יישומו והפנמתו.
  • הספר כתוב בשפה ברורה וקולחת, המסייעת לתלמידים בהבנת החומר ומקלה את הלימוד.
  • בספר 8 בחינות עם תשובות מלאות.

על המחברים

עמוס גואז. מורה לביולוגיה, לביוטכנולוגיה, למדעי הבריאות ולביו-רפואה. בעל תואר שני במדעי החקלאות מטעם האוניברסיטה העברית. בעל ותק של יותר מ-25 שנה בהוראה

וכ-25 שנות ותק בהכנה לבגרות בביולוגיה. זוכה "פרס ינאי" למורים מצטיינים בתחום המדעי-טכנולוגי ומחבר ספר הכנה לבגרות בביוטכנולוגיה.

נעמי רייבשטיין. מורה לביולוגיה ומדריכת מורים. בעלת תואר שני בביולוגיה מטעם האוניברסיטה העברית. בעלת כ-30 שנות ותק בהכנה לבגרות ויותר מ- 35 שנות ותק בהוראה. בודקת בחינות בגרות קרוב ל- 25  שנים. בעלת ניסיון בכתיבת חומרי לימוד. כתביה פורסמו באתר מורי הביולוגיה ובעלון מורי הביולוגיה, והוצגו בכנסים למורי ביולוגיה.

bottom of page