top of page
מיקוד במתמטיקה, 3 יח"ל שאלון שלישי - שחר יהל, שאלון 035382

מיקוד במתמטיקה, 3 יח"ל שאלון שלישי - שחר יהל, שאלון 035382

מק"ט: 12126
80.00 ₪ מחיר רגיל
72.00 ₪מחיר מבצע

*המחיר לרכישה באתר בלבד.

שאלון 35382

הספר מתאים לבגרות קיץ 2020

תאריך בחינת הבגרות קיץ במתמטיקה:

14.05.20. כ' באייר תש"פ.

ספר תרגול והכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה שאלון 35382, מתאים לתוכנית הלימודים במתמטיקה אשר פרסם משרד החינוך ותואם לבחינת הבגרות.
הספר מיועד לתלמידי בתי ספר ממלכתיים, ממלכתיים-דתיים, אקסטרניים ולתלמידי המכינות/מכללות הניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה בהיקף 3 יח"ל, שאלון שלישי, מספר שאלון 35382.

הספר כולל:

*הסברים לכל נושא הכוללים דוגמאות לתלרגילים עם פתרונות מלאים.
* 25 בחינות עם פתרונות מלאים
* נוסחאון במבנה בחינת הבגרות

bottom of page