top of page
מיקוד 2017 בלשון 30% לאקסטרנים- ד"ר דולי לוי, מאיה דלל, שאלון 011282, 011283

מיקוד 2017 בלשון 30% לאקסטרנים- ד"ר דולי לוי, מאיה דלל, שאלון 011282, 011283

מק"ט: 11869
65.00 ₪ מחיר רגיל
58.50 ₪מחיר מבצע

*המחיר לרכישה באתר בלבד.

תאריך בחינת בגרות קיץ בלשון:

20.7.2020. כ"ח' בתמוז תש"פ.

ספר הכנה לבחינת הבגרות בלשון על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית, מרכיב 30% מן הרמה הרגילה. הספר מותאם לתכנית ההיבחנות החדשה שפרסם משרד החינוך.

הספר מיועד לתלמידים אקסטרנים הניגשים לבחינת הבגרות בעברית, שאלון 011283 ולנבחני משנה הניגשים לבחינת הבגרות בעברית, שאלון 011282.

 

הספר כולל:

  • הסברים ברורים בכל הנושאים הנדרשים בבחינת הבגרות, בצירוף טיפים שיקלו את הבנת החומר.
  • 10 בחינות במבנה שאלון בחינת הבגרות, המזמנות שאלות מגוונות בכל פרקי הבחינה, כגון: שאלות מסדר חשיבה גבוה, שאלות הערכה וביקורת, כתיבת טיעון ועוד.
  • פתרונות מלאים, לרבות שאלות הערכה וביקורת וכתיבת טיעון.
  • לכל שאלות כתיבת הטיעון מצורפים מחוונים לבדיקה עצמית.
bottom of page