top of page
מיקוד במתמטיקה, 4 יח"ל שאלון שני - ד"ר אנטולי קורופטוב, שאלון 035482

מיקוד במתמטיקה, 4 יח"ל שאלון שני - ד"ר אנטולי קורופטוב, שאלון 035482

מק"ט: 12128
80.00 ₪ מחיר רגיל
72.00 ₪מחיר מבצע

*המחיר לרכישה באתר בלבד.

שאלון 035482

הספר מתאים לבגרות קיץ 2020

תאריך בחינת הבגרות קיץ במתמטיקה:

14.05.20. כ' באייר תש"פ.

ספר הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה שאלון 035482 , מותאם לתכנית הלימודים במתמטיקה אשר פרסם משרד החינוך ותואם לבחינת הבגרות.

הספר מיועד לתלמידי בתי ספר ממלכתיים, ממלכתיים-דתיים, אקסטרניים ולתלמידי המכינות/מכללות הניגשים לבחינת הבגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל,שאלון שני מספר שאלון 035482 .

 

הספר כולל:

  • 30 מבחנים (150 שאלות) במתכונת בחינת הבגרות,.
  • מידע תיאורטי מתומצת הנוגע לכל הנושאים הנכללים בשאלון (בפרק ההקדמה).
  • עצות, הכללות ושיטות לפתרון התרגילים (בחלק מהפתרונות).
  • פתרונות מלאים לכל השאלות/תרגילים.
  • טיפים חשובים לקראת בחינת בגרות.

העקרונות המנחים בכתיבת הספר:

  • גיוון השאלות ובנייתן בצורה הדרגתית-התפתחותית בעזרת תתי סעיפים.
  • שימוש בייצוג ויזואלי )גרפים, טבלאות, תרשימים( של שיטות הפתרון, האמור לסייע לתלמידים בתרגול.
  • הצעות לתכנון הפתרון שכולל בדיקת התשובות.
  • איזון בין רמת הפירוט של הפתרון לבין השארת המקום לעבודה עצמית ומאמץ אישי של התלמיד - אי אפשר ללמוד מתמטיקה רק בצפייה בפתרון.
bottom of page